Reklamacje i zwroty

ZWROTY

Chcesz dokonać zwrotu zakupionego produktu? Zapoznaj się wcześniej z poniższymi informacjami.

Prawo do zwrócenia zakupionego produktu - 14 dni na zwrot

 

Każdemu Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Termin ten liczony jest od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.

 

Aby dokonać zwrotu postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 

ETAP 1. Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie aby poinformować nas o chęci dokonania zwrotu. A my wskażemy Ci dane adresowe do zwrotu. 

UWAGA: przesyłki odsyłane na adres Siedziby Firmy lub Biura nie będą odbierane.


ETAP 2. Prześlij uzupełniony formularz (pobierz>>>) lub dyspozycję mailową z adresu mailowego wprowadzonego przy zamówieniu na nasz adres mailowy.


ETAP 3. Przygotuj przesyłkę jeśli zdążyłeś rozpakować i złożyć zamówiony produkt, to zdemontuj go ostrożnie i zapakuj identycznie jak go otrzymałeś. Jeśli masz taką możliwość - zrób zdjęcie zapakowanego produktu i wyśle je razem z formularzem/dyspozycją mailową lub w osobnej wiadomości.

UWAGA: Jeśli produkt będzie zniszczony w związku z jego montażem lub zostanie źle zabezpieczony i ulegnie zniszczeniu podczas transportu, nie będziemy mogli dokonać zwrotu pieniędzy.


ETAP 4. Zamów kuriera (zwroty realizowane są na koszt Kupującego). Jeśli potrzebujesz pomocy z zamówieniem kuriera poinformuj o tym podczas pierwszego kontaktu.


ETAP 5. Oczekuj zwrotu środków po odebraniu przesyłki i stwierdzeniu braku zniszczeń dokonamy zwrotu środków na wskazany w formularzu/dyspozycji mailowej numer rachunku bankowego. Zwrot środków nastąpi do 14 dni licząc od daty przyjęcia przez nas przesyłki zwrotnej.

 

Skontaktuj się z nami:

575 526 815

kontakt@lookhome.pl

 

Biuro czynne pn-pt w godzinach 9:00-17:00.

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem naszego sklepu: REGULAMIN>>>

 


REKLAMACJE

 

Zakupiony produkt posiada wadę? Myślisz o złożeniu reklamacji? Zapoznaj się z poniższą informacją.

Wszystkie oferowane w naszym sklepie lookhome.pl produkty są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Sprzedający nie udziela odrębnej gwarancji na Produkty. 


Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, można składać w dowolnej formie. Preferujemy formę mailową na nasz adres kontakt@lookhome.pl. Zgłoszenie powinno być przesłane z adresu mailowego podanego w zamówieniu oraz zawierać numer zamówienia, treść oraz jasno sprecyzowane żądanie. Do wiadomości należy dołączyć formularz (pobierz>>>), który ułatwi i przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji.

 

WAŻNE:

1. Uszkodzenia powstałe podczas transportu - przed odbiorem zamówienia od kuriera Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń spisania protokołu szkody, który będzie podstawą reklamacji w firmie kurierskiej.

2. Reklamacji nie podlegają:

- uszkodzenia powstałe podczas wnoszenia i dalszego transportu własnego po odebraniu przesyłki od firmy kurierskiej.

- uszkodzenia powstałe podczas składania produktów do samodzielnego montażu - przed rozpoczęciem montażu zalecamy zweryfikowanie stanu jego elementów, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub wykrycia wad wstrzymanie składania produktu.

- uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas składania produktów do samodzielnego montażu bez stosowania się do załączonej instrukcji montażu.

- uszkodzenia związane z impregnacją/czyszczeniem np. niewłaściwymi środkami chemicznymi.

- uszkodzenia powstałe podczas użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

- inne uszkodzenia powstałe z winy Kupującego, na które nie miał wpływu Sprzedający, Producent lub jego Dystrybutorzy.

 

 

Skontaktuj się z nami:

575 526 815

kontakt@lookhome.pl

 

Biuro czynne pn-pt w godzinach 9:00-17:00.

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem naszego sklepu: REGULAMIN>>>